Assuransetakst

Når du har behov for takstmann

Til din tjeneste siden 1988

Våre godkjenninger og sertifikat

Vi har de rette løsningene!

a

Assuransetakst er et foretak med base i Fredrikstad som som opprinnelig ble etablert av Stig Henning Jacobsen. I 2010 startet Magnus Johansen i Assuransetakt, og i 2020 tok han over driften. Stig og Magnus har begge utdannelse som byggmester og takstmann gjennom Norges Takseringsforbund og har henholdsvis 40 og 20 års fartstid i bransjen. 

Vi har sentrale godkjenninger for prosjektering, utføring og kontrollfunksjoner og er godkjent i.h.h.t. kravene i byggebransjens våtromsnorm. Stig er fortsatt tilknyttet Assuransetakst og bidrar med sin kompetanse på flere områder.

Profesjonell service til overkommelig pris

Våre spesialfelt:

 • Skadetaksering
 • Taksering i forbindelse med eierskifteforsikringer
 • Utarbeide tilstandsanalyse over leiligheter og boliger
 • Byggelederoppdrag
 • Reklamasjonstaksering
 • Ekspertise på sprengning og rystelser
 • Sopp og råte
 • Vannskader og fukt i bygninger

Hva vi kan tilby:

 • Årsaksvurderinger
 • Kartlegging av skadeomfang med fullstendige fuktmålinger
 • Utarbeide tegninger og beskrivelser for innhenting av tilbud
 • Utarbeide fullstendige kalkyler for utbedring/reparasjon etter skader.
 • Tett oppfølging av håndverks- og saneringsfirmaer under sanering og utbedring av skader
 • Rådgivnings – og konsulenttjenester

Ta kontakt med oss i dag

+47 951 44 583

Bokfinkveien 10, 1621 Gressvik